CURSOS DEL LICEU PSICOLÒGIC

      

-         El Naturalisme filosòfic.

-         Ramon Turró. Textos psicològics.

-         Classificació de les ciències.

-         Psicologia i Educació.

-         El mite de l’innatisme.

-         Model Teòric de Camp en Psicologia.

-         Sensació, Percepció i conducta Perceptivo-Motriu.

-         Enteniment humà. Intel·ligència Cognoscitiva i Interactiva.

-         Factors d’Aprenentatge i Rendiment en les Habilitats Perceptivo-Motrius.

-         Registre d'Habilitats Perceptivo-Motrius.


Contacteu amb liceu@liceupsicologic.org per a més detall i concreció del curs.