PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

L’educació és la psicologia aplicada. És a dir, la psicologia és l’estudi de la psique i l’educació–l’ensenyança, l’entrenament, la reeducació, la teràpia i altres- és la tecnologia d’intervenció sobre aquella. Aquest plantejament pot ser la base d’un desenvolupament científic i professional definitiu en la nostra cultura. Cal reivindicar, en aquest sentit, l'existència d'una branca del coneixement científic que ho reconegui explícitament amb el nom de Ciències Psicològiques i de l'Educació, o equivalent.

 • Guió d’un Informe Psicològic per a l’Educació.
 • Guión de un Informe Psicológico para la Educación.
 • Una intervención psicològica en el entrenamiento de velocistas. Revista de Investigación y Documentación sobre las Ciencias de la Educación Fïsica y el Deporte.( 1986). Núm. 4
 • Activitat i Educació Psicofísica. Apunts. Educació Física i Esports. 1990, núm. 20. p. 7-12.
 • Educació Física i Educació Biològica. Temps d'Educació. 1990, núm.4. p.93-101.
 • Efectes d’un programa d’activitat física sobre la memòria en la gent gran. Tesis doctoral. INEFC-UB, 2005.
 • Ejercicios de Motricidad y Memoria para personas mayores. (2007) Barcelona: Paidotribo.
 • Els paradigmes científics en la investigació educativa i el model de camp psicològic. Temps d'Educació. 2009. Num. 37. p. 235-252.
 • Inteligencia Táctica Deportiva. Entenderla y Entrenarla. 2010. Barcelona: Inde.
 • Programa Excel·lència i Èxits. El Projecte Personal com a eina per afrontar les transicions de la carrera esportiva. Tesi doctoral. UAB. Abril de 2011.
 • La branca de coneixement de ciències psicològiques i educatives. 2013.
 • El área de conocimiento de las ciencias psicológicas y educativas. En Irigoyen J.J. et al (Coordinadores) (2013). Estudios sobre Comportamiento y Aplicaciones III. México: Universidad de Sonora (p.217-232). (veure conferència en vídeo) Text:
 • Pròleg de Josep Roca del llibre Aportes conceptuales y derivacions tecnológicas en Psicología y Educación (Irigoen, J.J., Acuña, K.F., i Jiménez, M. (2017). Text