PSICOLOGIA FUNCIONAL

La Psicologia és l'estudi de la psique. La Psique és la funcionalitat associativa -en qualitat, quantitat i evolució- que significa l'adaptació ontogenètica dels organismes al seus entorns funcionals vital, fisicoquímic i social. La Psicologia Funcional és la psicologia bàsica i fonamental, ja que tracta de les causes per a explicar el comportament dels individus.  En aquest apartat del nostre discurs teòric hi destaca el desenvolupament del Model Teòric de Camp com a estructura causal.

 • Principis Generals. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitària. Capítol 4.  i Capítol 5.0
 • El mite de l'innatisme. (2006). Girona: Documenta Universitària.
 • On the organism and the environment. Behavior Analysis. (1988). 23, 3, 101-105.
 • Allò psíquic. (1989). Barcelona, Vic: Eumo.
 • El papel de la instituciones cognoscitivas en la ciencia psicológica. Revista de Psicología General y Aplicada. (1993). 46, 365-370.
 • Lenguaje y ciencia psicológica. Acta Comportamentalia. (1993). 1, 27-38.
 • Problemas filosóficos de la psicología interconductual. En L. Hayes, E. Ribes y F. López (Eds.). (1994). Psicología Interconductual. Contribuciones en honor a J.R. Kantor. México. Universidad de Guadalajara. 69-90.
 • Movimientos y causas. Acta Comportamentalia. (1997), 5, 5-16.
 • Sobre el concepto de "proceso" cognitivo. Acta Comportamentalia. (2001), 9, 21-31.
 • Conducta y Conducta. Acta Comportamentalia. (2007), 15, 33-43.
 • Hacia una psicología naturalista. Blog Psicología Naturalista.
 • Origen de la Psique. (2011) REP:TE. Núm. 7. 
 • Contra el mecanicisme neurocientífic, a propòsit del Premi Nobel de Medicina 2014.