PSICOLOGIA DIFERENCIAL

La Psicologia Diferencial és la descripció sistemàtica i objectiva de les diferencies individuals. Els tres criteris descriptius tradicionals són la personalitat, la intel.ligència i les patologies en ambdues. En els treballs que segueixen justifiquem aquesta tasca científica de la psicologia i s’hi fan aportacions concretes, sobretot en l'àmbit de les habilitats perceptivo-motrius.

  • Psicologia Diferencial. Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitària. Capítol 3.
  • Registres sobre evolució motora. Apunts d'Educació Física i Medicina Esportiva. (1982)., Núm. 19, 19-38.
  • Medición del ritmo basada en la sincronizacion mediante un programa informático. Tesi Doctoral. INEFC-UB. 2002.
  • Mesura del ritme mitjançant la sincronia. Proposta d'una bateria de test. Apunts. Educació Física i Esport (1998), Núm. 53, 61-74.
  • Una proposta de test d'intel·ligència esportiva. Apunts. Educació Física i Esport. (1998), Núm. 53, 75-82.
  • Motricidad y cognición. Un estudio empírico. Tesi Doctoral. INEFC-UB. 2006.
  • Relació entre el desenvolupament motor i el desenvolupament intel·lectual. Un estudi empíric. Apunts. Educació Física i Esport,  (2004) Núm. 77, 34-41.
  • Evolució de l'equilibri estàtic i dinàmic dels 4 als 74 anys. Apùnts. Educació Física i Esport (2008), Núm. 92, 15-25
  • L'evolució de l'equilibri durant el cicle vital. Tesi Doctoral. INEFC-UB. 2005.