PSICOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Els textos d’aquest apartat són una introducció a la Psicologia General. Hi ha un especial interès en distingir entre Psicologia Diferencial, Psicologia Funcional i les aplicacions tecnològiques de la psicologia.

  • Introducció. Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria.
  • Psychological Tables and Definitions. (1999). Barcelona: Liceu Psicològic.
  • Ensenyança de la psicologia. L'aportació del Liceu Psicològic. REP:TE. (2007), 3.
  • L'inici de la psicologia científica i l'Institut: Ramon Turró (2009). Cicle de Conferències sobre les Ciències Experimentals i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana al Segle XX. Volum 2. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. (2009), p.19 – 36.
  • Allò que s'estronca amb la clausura política de l'Institut d'Estudis Catalans. Cicle de Conferències sobre les Ciències Experimentals i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana al Segle XX. Volum 2. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (2009), p. 37-67.
  • Ciencias de la conducta: objeto formal y objeto material. Conductual (2013), 1, 4-15. 


CONEIXEMENT PSICOLÒGIC ORDINARI

El coneixement psicològic ordinari és el que s’aconsegueix per experiència i formació general de cada individu. Cal distingir-lo d’aquell que s’aconsegueix en base a la metodologia científica.

  • Coneixement psicològic ordinari. Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). (Capítol 2) Girona: Documenta Universitaria.