CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES

La ciència, com la natura, és una i és múltiple. És una perquè és l'estudi, socialment coordinat, per al coneixement més fiable de la naturalesa. És múltiple perquè parteix de l'escalonament funcional que aquella presenta i, a més, perquè tracta d'aquella multiplicitat funcional amb actuacions diverses com són la descripció, l'explicació i la intervenció sobre els  fenòmens observats. 

  • Una classificació de les ciències. Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitària. Capítol 1.
  • Ciencias del Movimiento. Revista de Psicologia del Deporte. (1997), 11, 89-102.
  • Ciencias del Movimiento. Acta Comportamentalia. (1998), 6, 45-58.
  • Diálogo Científico en el Deporte: La Aportación Psicológica (2010). Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

-- Temari docent: Ciències i Mètodes.