AUTORS DEL LICEU PSICOLÒGIC

Josep Roca i Balasch

Doctor en Filosofia i Lletres. Psicologia.

Catedràtic de Psicologia a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Temes d'interès: Psicologia general i teòrica. Temps de Reacció i Anticipació. Percepció i Motricitat. Il·lusions Sensorials i Perceptives. Filosofia de la Ciència. Naturalisme.

jroca@liceupsicologic.org

 Carles Ventura i Vall·llovera

 Doctor per la Universitat de Barcelona.

 Llicenciat en Educació Física i en Psicologia.

 Temes d'interès: Psicologia general, teòrica i aplicada a l'entrenament esportiu. Percepció i  Motricitat. Factors de Camp. Valors i esport. 

 cventura@liceupsicologic.org

 

 Josep Solà Santesmases

Doctor en psicologia de l'aprenentatge humà.

Llicenciat en Educació Física i en Pedagogia.

Temes d'interès: Intel·ligència tàctica. Comportament motor. Educació.

jsola@liceupsicologic.org

 

Patrick Zawadzki

Llicenciat en Educació Física per la Universidad Positiva (Curitiba, Brasil).

Màster Professional en Psicologia de l'Esport (Universitat Autònoma de Barcelona).

Màster d'Investigació en Activitat Física i Esport (INEFC de Barcelona)

Temes d'interès: Estudi del contrari a l'esport. Percepció. Anticipació i Temps de Reacció.

pzawadzki@liceupsicologic.org

 

Maria José Montilla Reina 

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Llicenciada en Educació Física.

Temes d'interès: Ritme. Avaluació. Discapacitat. Educació.

mjmontilla@liceupsicologic.org

 

Susana Regüela Sáez 

Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Psicologia.

Màster en Iniciació a la Recerca en Psicología de l'Aprenenatge Humà (Universitat Autònoma de Barcelona)

Diploma d'Estudis Avançats en Psicologia Bàsica (Universitat Autònoma de Barcelona)

Temes d'interès: Desenvolupament personal. Carrera esportiva. Rendiment. Aprenentatge.

sreguela@liceupsicologic.org

 

Carlos Mario Cortés Hurtado

Llicenciat en Psicologia per la Universidad Nacional de Colombia

Temes d'interès: Filosofia de la psicologia. Epistemologia. Filosofia del llenguatge.

cmcortes@liceupsicologic.org

 

  Pilar Pont Geis

 Catedràtica d'ensenyament secundari (educació física).

 Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

 Llicenciada en Educació Física.

 Temes d'interès: Gent gran, motricitat, memòria, atenció..

 ppont@liceupsicologic.org

 

 Josep Morales Aznar

 Doctor per la Universitat de Barcelona

 Llicenciat en Educació Física.

 Temes d'interès: Motricitat, aprenentatge motor, entrenament, judo.

  jmorales@liceupsicologic.org

 

 Josep Font i Cercós

 Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Psicologia.

 Mestratge en aprenenatge humà per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Certificat de Sufiència Investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Temes d'interès: Psicologia de l'esport, del rendiment humà, alt rendiment.

  jfont@liceupsicologic.org

 Josep Cabedo Sanromà

 Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

 Llicenciat en Educació Física.

 Temes d'interès: Desenvolupament i aprenentatge motor, psicologia diferencial i equilibri.

  jcabedo@liceupsicologic.org